Yerleşime uygunluk raporlarımızı aldık

Genel Kurulda açıkladığımız Proje Rölevasyon Bölgesinin (551.568,83m2 ), 1/1000
ölçekli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd yerleşime uygunluk raporları Çevre ve
Şehircilik İl müdürlüğünce 26/12/2019 Tarihli 422 sayılı uygun görüş ile onaylanmıştır.
Dolayısıyla Zemin etüt çalışması bitirilmiş olup, 21.01.2020 Tarihinde de 20852321-
305.07-E.6958 sayılı Üst yazı ile T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal
Planlama Genel Müdürlüğü’ne, Silivri Belediye Başkanlığı’na, Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı’na, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne Üst yazı ile dağıtımı
yapılmıştır.