Satın alma ve Tapu Tescil

Rölevasyon Bölgesinden 6833 parsel 19.559,45m2, 31.10.2019 tarihinde
Kooperatifimizce satın alınmak suretiyle 87 cilt, 29624 Yevmiye no 8565 sahife nolu
tapu Tescili yapılmıştır. Yine Rölevasyon bölgesinde, 4350 Parsel 17.800,00 m2
arazinin, 11.02.2020 tarihinde Kooperatifimizce hisse satın alınarak, 45 cilt, 4402
Yevmiye no ve 4352 sahife No’lu Tapu tescili yapılmıştır.
Yine Rölevasyon Bölgesinden Alipaşa Mh. 4405 Nolu parsel 27.560,00m2,
25.02.2020 tarihinde kooperatifimizce satın alınmış, 45 cit,6063 yevmiye, 4407
sahife nolu tapu tescili yapılmıştır.
Yine Rölevasyon Bölgesinden Alipaşa Mh. 4406 Nolu parsel 15.803,00 m2 proje
alanındaki yer, 13/04/2020 tarihinde Kooperatifimizce satın alınmış ve 45 Cilt,
9626 yevmiye nolu, 4408 Sahife nolu Tapu tescili yapılmıştır.