PLAN NOTLARINA BAĞLI OLARAK İMAR PLANI TEKLİFLERİ HAZIRLANDI

644 sayılı KHK. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Yönerge çerçevesinde, Plan notlarına bağlı olarak İmar Plan (Altarnatif-1, Altarnatif-2) teklifleri hazırlanmış olup, Kentsel Tasarım projeleri de 644 sayılı KHK. Yönergeleri ve yönetmelikleri doğrultusunda çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülmektedir.