OSB/Özel Endüstri Bölgesi Fizibilite Raporları

Şehir Plancı mühendislerimizce OSB/Özel Endüstri Bölgesi Fizibilite Raporlarına başlamıştır. Raporlar en kısa sürede Bakanlığa verilmesi öngörülmektedir.