OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

OLAĞAN GENEL KURULA DAVET
 
Sayın Ortağımız,
Kooperatifimizin 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü
saat 13:30’da, SARIYER BELEDİYESİ RAUF DENKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ, Ayazağa
Mah. Naci Canan Tuncer Sk. Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki yazılı gündem
gereğince yapılacaktır. Ancak, belirtilen gün ve saatte yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
toplantı, aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılmak üzere, 6 Temmuz 2024 Cumartesi
gününe bırakılacaktır.
Bu nedenle, gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanması için, söz konusu
Olağan Mali Genel Kurul toplantımızın 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da
yapılacak ilk toplantısında yasal çoğunluğun sağlanabilmesi için, bizzat iştirak etmeniz veya
tayin edeceğiniz vekile üyeliğinizi temsil ettirmeniz önemle rica olunur
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili
Dr.Yusuf SUNGUR Dr. Hakan ÇELENK
Ekonomi ve Finans Uzm. Muh. Ve Finans Uzm.
 
GÜNDEM MADDELERİ
1)-Yoklama ve Açılış
2)-Genel Kurul Toplantısını Yönetmek Üzere Başkanlık Divanı’nın Seçilmesi
3)-Saygı Duruşu.
4)-Maskoop OSB. Projenin Sunumu ve Projenin son durumu hakkında açıklama.
5)-Yönetim Kurulu 2023 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu 2023 Faaliyet Raporu,
2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması.
6)-Okunan Raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresinden sonra kabulü ile, Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı İbralarının oylanması ve karar bağlanması.
7)-Kooperatifin, 2024 yılında uygulanacak çalışma programı ile bu programa göre hazırlanmış tahmini
bütçenin okunması, ortakların yapacakları aidat ödemelerinin miktarı, zamanı ve ödeme esaslarının
belirlenmesinden sonra, 2024 yılı program ve bütçesinin kabulü ile kalemler arası aktarma yetkisinin
yönetim kuruluna verilmesinin oylanması.
8)-Dilekler, serbest görüşme ve kapanış.
 
NOT:
Toplantıya katılacak üyelerin Nüfus cüzdanlarının, vekâleten katılacakların ise, yetki belgelerini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir. Vekil olarak tayin edilecek şahısların kooperatif ortağı olması veya
üyenin eşi, birinci derece akraba arasından (Ana, Baba, Evlat gibi) birinin tayin edilmesi 1163 sayılı
Kooperatifler Kanunu’nun 49. Maddesi ve ana Tüzüğün 24. Maddesi gereği zorunludur.