OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 13:30’da, SARIYER BELEDİYESİ RAUF DENKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ, Ayazağa Mah. Naci Canan Tuncer Sk. Ayazağa-Sarıyer/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki yazılı gündem gereğince yapılacaktır.

 

Bu sebeple, Olağan Genel Kurul toplantımızın 25 Haziran 2022 Cumartesi günü saat,13.30’da yapılacak ilk toplantısında yasal çoğunluğun sağlanabilmesi için, bizzat iştirak etmeniz veya tayin edeceğiniz vekile üyeliğinizi temsil ettirmeniz önemle rica olunur.

Saygılarımızla.

                                                    Dr. Hakan ÇELENK                        Yusuf SUNGUR

                                                              Başkan Yrd.                           Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                                                                                        Ekonomist     

 

                                              

GÜNDEM MADDELERİ

 

1)-Yoklama ve Açılış

2)-Genel Kurul Toplantısını Yönetmek Üzere Başkanlık Divanı’nın Seçilmesi

3)-Saygı Duruşu.

4)-Projenin Sunumu ve Projenin son durumu hakkında açıklama.

5)-Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu 2021 Faaliyet Raporu,    

2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması.

6)-Okunan Raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresinden sonra kabulü ile, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı İbralarının oylanması ve karar bağlanması.

7)-Kooperatifin, 2022 yılında uygulanacak çalışma programı ile bu programa göre hazırlanmış tahmini bütçenin okunması, ortakların yapacakları aidat ödemelerinin miktarı, zamanı ve ödeme esaslarının belirlenmesinden sonra, 2022 yılı program ve bütçesinin kabulü ile kalemler arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin oylanması.                                                                    

8)-Dilekler, serbest görüşme ve kapanış.

 

 

 

NOT:

Toplantıya katılacak üyelerin Nüfus cüzdanlarının, vekâleten katılacakların ise, yetki belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Vekil olarak tayin edilecek şahısların kooperatif ortağı olması veya üyenin eşi, birinci derece akraba arasından (Ana, Baba, Evlat gibi) birinin tayin edilmesi 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 49. Maddesi ve ana Tüzüğün 24. Maddesi gereği zorunludur.