• [212] 324 44 11
  • Seyrantepe Mh. Kağıthane, İstanbul
  • Hafta İçi 9:00 - 18:00

KURUMSAL

Kooperatifin Tanımı

Bilindiği Üzere, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1’nci Maddesi, 07.05.2004 Yılında Yürürürlüğe Girmiş Bulunan, 5146 Sayılı Kanunu’nun 2’nci Maddesi Değişikliği Ile Kooperatifin Tarifi, ”Tüzel Kişiliği Haiz Olmak Üzere Ortaklarının Belirli Ekonomik Menfaatlerini Ve Özellikle Meslek Ve Geçimlerine Ait Ihtiyaçlarını Işgücü Ve Parasal Katkılarıyla Karşılıklı Yardım Dayanışma Ve Kefalet Ile Sağlayıp Korumak Amacıyla Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Kurulan Değişir Ortaklı Ve Değişir Sermayeli Ortaklıklardır.” Şeklinde Yeniden Tanımlanmıştır.

Diğer Taraftan, Aynı Kanunun 9. Maddesinde Yapılan Önemli Bir Değişiklik Ise, ”Kamu Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Amaçları Bakımından Ilgilendikleri Kooperatiflerin Kuruluşlarına Yardımcı Olabilir, Önderlik Edebilir Ve Ortak Olabilir.” Hükmü Yer Almaktadır.

Bu Bağlamda, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Yapılan Bu Değişiklik Ile, Şirketlerinde Kooperatif Kurucusu Ve Ortak Olabilmesinin Önü Açılmış, Bu Açıdan, Bir Kişi Birliği Olan Kooperatifçilik Modeli, Şirketlerle Şahısların Bir Arada Olabileceği Yeni Bir Işletme Modeli Olmuştur.

Öte Yandan, Dünyada Çok Yaygın Ekonomik Örgütler Olan Kooperatifler, Özellikle Gelişmiş Ülkelerde 3. Sektör Olarak Anılırlar Ve Tarımdan Sağlığa, Ticaretten Konut Yapımına, Bankacılıktan Sigortacılığa Kadar Pek Çok Alanda Etkin Faaliyet Göstermektedirler. BM Verilerine Göre Küresel Olarak 750 Binden Fazla Kooperatif Vardır Ve 800 Milyon Kişi Bu Kooperatiflerin Ortağı Olarak Ekonomik Ve Sosyal Paylaşımda Bulunmaktadırlar.

17 Ekim 2012 Tarihli T.C.Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Ve Eylem Planında Açıklanan Verilerine Göre; Ülkemizde Toplam 84.000’e Yakın Kooperatifin Bulunduğu Ve 8 Milyona Yakın Sayıda Da Ortağı Olduğu Bilinmektedir. Bunun 54.996’ Sı Yapı Kooperatifleri Olup, 1.985.076 Ortak Sayısı İle Toplam Kooperatiflerin Yüzde 65’lik Bir Payını İfade Etmektedir. Yine 13.000’inin Tarımsal Amaçlı,16.000’e Yakında Tarım Dışı Amaçla Kurulmuş Kooperatif Bulunmaktadır.

Kooperatiflerde Ve Ortak Sayıları İle İlgili Ayrıntılı Analizler Yapıldığında, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde, Kooperatif Bazına Düşen Ortak Sayısının Daha Fazla, Tarım Dışı Kooperatiflerde İse Daha Az Olduğu Görülmektedir. Ülkemiz Kooperatifçiliğin Genel Karakteristiği, Az Ortaklı Kooperatif Yapısının Olduğu Görülmektedir.

MASKOOP ™ | Tescilli Markasıdır.