• [212] 324 44 11
  • Seyrantepe Mh. Kağıthane, İstanbul
  • Hafta İçi 9:00 - 18:00

KURUMSAL

Hakkımızda

 Kooperatifimiz, 01 Nisan 2015 Tarihinde İstanbul Beyoğlu 56. Noterliğinin 2015/02764 Yevmiye Nolu Tasdikli Ana Sözleşme Uyarınca Kurulmuş Olup, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15/04/2015 Tarih Ve 12 Sayılı Oluru İle Kuruluşuna İzin Verilmiş Ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 21.04.2015 Tarih Ve 971769-0 Sicil Numarası İle Kurumsal Statüsüne Kavuşmuştur... Bilindiği Üzere, İstanbul İçerisinde Sanayi Sitelerinin Kapasitesinin Dolduğu Ve 5-10 Yıl İçerisinde Artık Şehir İçerisindeki Sanayi Sitelerinin Şehir Dışına Taşınacağı, Bunun Yanında Sanayi Sitesinin Üzerinde Bulunduğu Arazilerinin Değerlenmesi Ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun İle, Diğer Bir İfadeyle, Kentsel Dönüşüm Yasasıyla, Sanayi Sitelerinin Toplu Konut İmarına Dönüşeceği Bilinmektedir. Bu Doğrultuda, Yukarıda Sözü Edilen Sanayi Sitelerinde Bulunan Esnafımız Ya İş Yerlerini Kapatacak, Ya Da Bu Mesleklerini Başka Yerlerde İcra Etmek Zorunda Kalacaklardır. Bu Düşünceden Hareketle, İstanbul Merkezinde Dağınık Olarak Faaliyet Gösteren Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ve Sanayi Esnafını Bir Araya Toplayarak, Çevreyi Koruyacak Şekilde Planlanmış, Modern Bir Alt Yapıya Sahip Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Normlarında Projemizde Yer Alan Sanayi Sitesinde Mesleklerini İcra Etmelerini Sağlamak Olup, Akademik Ve Tecrübeli Yönetim Kadromuz İle En Güzelinin Yapılması düşünülmektedir. Diğer Yandan, İnsanların Mega Kentlere Büyük Göç Etmesi İle, İstanbul Doğu Cephesinde İzmit’e Doğru, Batı Cephesinde İse, Silivri-Çerkezköy Ve Çorluya Doğru İşyerlerinin, Fabrikaların Ve Toplu Yerleşim Yerlerinin Genişlediğini Hepimiz Bilmekteyiz. Dolayısıyla, Beş Yıl İçerisinde, İstanbul İlinin Bir Kültür Şehri Olacağı Ve 5 Milyon Nüfusun Silivri Tarafına Kaydırılacağı Öngörülmektedir. Öte Yandan, 2023 Kanal Projesi Ve Yeni Hava Limanının İnşasının Bitmesi Çorlu Hava Alanına Yakın Yerde, Yaklaşık 1.500.000 M2 Alanda Kargo Lojistik Köyü Projesinin Gerçekleşmesi Durumunda, (Silivri, Çorlu, Çerkezköy Ve Tekirdağ) Bölgesinin Değer Kazanacağı Ve Bu Bölgelerde Sanayi Sitelerine İhtiyaç Duyulacağı Önem Arz Etmektedir. Lokasyon olarak, Marmara bölgesinde bulunan “MASKOP-SİLİVRİ PROJESİ” Kuzeyinde 3. Boğaz Köprüsü Kuzey Marmara otoyolu, Güneyinde ise Tem otoyolu arasında yer almaktadır. “MASKOOP-SİLİVRİ PROJESİ”, İstanbul Mahmutbey Gişelerine 55 km, 3.Hava Limanına 35-40 km, Çatalca Serbest Gümrük Bölgesine 25km, Çayır dere Demiryolu İstasyonuna 20km, Çorlu Hava Limanı ve Kargo Limanına 26 km, Gümüşyaka Limanına 16k m, Silivri Şehir merkezine 3km, uzaklıkta olup, Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığıyla, gelecekte değer artışı sebebiyle ayrı bir önem arzetmektedir. Kooperatifimiz, İstanbul ili, Silivri ilçesi Alipaşa Mah. F20D15A3B, F20D15A3C, F20D15A3D, F20D15B3A, F20D15B3D, F20D15B4A, F20D15B4B, F20D15B4C, F20D15B4D, F20D15C1A, F20D15C1B, F20D15C1C, F20D15C1D, F20D15C2A, F20D15C2D, F20D15D2A, F20D15D2B, F20D15D2C,No’lu paftalarda koordinatlarla sınırları belirlenmiş olan toplam 2.994.053,08m2 Proje alanının, imara açılıp, 6306 sayılı, 3194 sayılı,5216 sayılı, 5393 sayılı kanun kapsamında ve 644 sayılı KHK. ile, diğer T.C. Kanunları ve Uygulama Yönetmelikleri, AB Uyum Yasası İmar Uygulamaları, Türk Deprem Yönetmeliği, Euro Code8 göre ve Yönetmeliği, Habitat III Türkiye İmar raporu, Türkiye Hedef 2023 Vizyonu kapsamında 50 ve 75 yıl ileriye dönük planlanması Türkiye bölgesel iller bazında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ve planlama notları kapsamında imar planındaki 1/5000'lik, 1/1000'lik plan notlarına göre Hali Hazır haritalarının, 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarının yapılması, uygulama imar planlarına uygun ifraz ve parselasyon yapılması ve uygun hale getirilmesi ile Maskoop Silivri Eğitim ve Üretim Kompleksi proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, proje alanı içerisinde, 152.181,51m2 Park alanı, Teknik öğretim 10.806,54m2, Yeşil alan 212.102,30m2, Otogar 2.561,16m2, 2 adet sağlık ocağı ve 1 adet Hastane 12.098,56m2, Cami 3 adet 9.925,00m2, Beş yıldızlı 1 adet Hotel 5.302,27m2, Bakım evi 3.379,00m2, Meslek yüksek Okulu 1 adet ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1 adet 56.233,43m2, Sosyal tesis 3 adet 11.551,40m2, Kreş 1 adet 3.379,00m2, İtfaiye 1.004,37m2, Benzin istasyonu 2 adet 7.303,01m2 yapılması öngörülmekte olup, “MASKOOP –SİLİVRİ PROJESİ” üniversitesiyle, Hastanesiyle, AR-GE birimiyle Ülkemize istihdam ve Katma değer yaratmasıyla, İstanbul ili trafik sorununa sağlayacağı katkısıyla kamu yararına bir projedir. Avrupa Birliği normlarındaki çevreci olan bu projede yaklaşık doğrudan 30.000 kişiye, dolaylı olarak 60.000 ila 100.000 kişiye iş olanağı sağlayacağı gibi, Silivri ilçesi halkına da ciddi oranda gelir akışı sağlayacaktır. Diğer yandan, Orta ve uzun vadede, kalkınmaya yönelik gelişme sürdüren ülke ekonomisine, Silivri belediyesine (Reklam Vergisi, Emlak vergisi, Çevre ve Temizlik vergisi vb.) katma değer yaratacaktır.

MASKOOP ™ | Tescilli Markasıdır.